Akti Skupštine

26. sjednica - 12. studenog 2015.

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prvih devet mjeseci 2015. godine (PDF), (XML)
 2. Proračun Istarske županije za 2016. godinu – I. čitanje (PDF), (XML)
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije (PDF), (XML)
 4. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području IŽ za 2016. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračuna za sufinanciranje Programa predškole u Istarskoj županiji u pedagoškoj 2014./2015. godini (PDF), (XML)
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i  rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini (PDF), (XML)
 8. II. izmjene i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 9. Treće izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu (PDF)
 10. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balota Buje (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj (PDF), (XML)
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja osnivanjem djelatnosti oralne kirurgije (PDF), (XML)
 16. Rješenje o izmjenama i dopunama predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione istriana, Pisino (PDF), (XML)
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama (PDF), (XML)