Akti Skupštine

28. sjednica - 14. ožujka 2016.

 1. Odluka o prihvaćanju Master plana turizma Istarske županije 2015. – 2025. (PDF), (XML)
 2. Odluka o prihvaćanju druge natječajne knjige za prijavu Grada Pule – Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije „Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj (PDF), (XML)
 3. Odluka o dodjeli Grba Istarske županije 154. brigadi Hrvatske vojske (PDF), (XML)
 4. Odluka o dodjeli Grba Istarske županije 119. brigadi Hrvatske vojske (PDF), (XML)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Istarske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine (PDF), (XML)
 8. Odluka o prihvaćanju operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 10. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (XML)
 11. Odluka o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (DDD) na području Istarske županije (PDF), (XML)
 12. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić – Funtana, (PDF), (XML)
 13. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu, (PDF), (XML)
 14. Odluka o produljenju rokova provedbe mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2016. godine (PDF), (XML)
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2015. godinu (PDF), (XML)
 16. Odluka o promjeni naziva Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorge Oprtalj (PDF), (XML)
 17. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj (PDF), (XML)
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti  Istre – Museo d'arte contemporanea dell'Istria (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Povijesnog i  pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria (PDF), (XML)
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole (PDF), (XML)
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marčana (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vladimira Nazora Vrsar (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole „Vazmolsav Gržalja“ Buzet (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana (PDF), (XML)
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre - Abrega (PDF), (XML)
 31. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje – Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ Buje (PDF), (XML)
 39. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije (PDF), (XML)
 40. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 41. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije (PDF), (XML)
 42. Rješenje o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za ljudska prava (PDF), (XML)
 43. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za priznanja (PDF), (XML)
 44. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalne službe u Pazinu (PDF), (XML)