Akti Skupštine

30. sjednica – 23. svibnja 2016.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2015. godinu, (PDF), (CSV)
 2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu (PDF), (XML)
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Župana Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 4. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 5. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli (PDF), (XML)
 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2015. godinu (PDF), (XML)
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije (PDF), (XML)
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu (PDF), (XML)
 9. Odluka o zaduživanju Istarske županije za ulaganja u Domove za starije i nemoćne osobe Istarske županije (PDF), (XML)
 10. Odluka o provedbenim aktivnostima usmjerenim na stabilizaciju stočarske proizvodnje u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 11. Pravilnik o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (PDF), (XML)
 12. Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini (PDF), (XML)
 13. Zaključak o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2016. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (PDF), (XML)
 14. Prve Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu (PDF), (CSV)
 15. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini, (PDF), (XML)
 16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini (PDF), (XML)
 17. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2016. godinu (PDF), (XML)
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova lovozakupnicima Zajedničkih lovišta u Istarskoj županiji za razdoblje od 1.4.2016. do 31.3.2026. godine (PDF), (XML)
 19. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja o prodaji poslovnog prostora Gradu Novigradu (PDF), (XML)
 20. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja (PDF), (XML)
 21. Odluka o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2016. godini (PDF), (XML)
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2015. godinu (PDF), (XML)
 23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule (PDF), (XML)
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (PDF), (XML)
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Pula, (PDF), (XML)
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gospodarske škole Istituto professionale Buje (PDF), (XML)
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole „Vladimir Gortan“ – Scuola media superiore „Vladimir Gortan“ (PDF), (XML)
 30. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Istarskoj županiji (PDF), (XML)
 31. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće (PDF), (XML)
 32. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o osnivanju prava građenja u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (PDF), (XML)
 33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o osnivanju prava građenja u korist Caritasa Porečke i Pulske biskupije (PDF), (XML)
 34. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Ekonomske škole Pula (PDF), (XML)
 35. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin (PDF), (XML)
 36. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Gimnazije Pula (PDF), (XML)
 37. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Pula (PDF), (XML)
 38. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Gospodarske škole Buje - Istituto  professionale Buie (PDF), (XML)
 39. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017Industrijsko obrtničke škole Pula (PDF), (XML)
 40. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Medicinske škole Pula (PDF), (XML)
 41. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Strukovne škole Eugena -  Kumičića Rovinj- Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno (PDF), (XML)
 42. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017Srednje škole Mate Balote Poreč (PDF), (XML)
 43. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Srednje škole Mate Blažine Labin (PDF), (XML)
 44. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje Scuola  media superiore „Vladimir Gortan“ Buie (PDF), (XML)
 45. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj Scuola media superiore „Zvane Črnja“ Rovigno (PDF), (XML)
 46. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Strukovne škole Pula (PDF), (XML)
 47. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula (PDF), (XML)
 48. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Škole za turizam,  ugostiteljstvo i trgovinu Pula (PDF), (XML)
 49. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Tehničke škole Pula (PDF), (XML)
 50. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Talijanske srednje škole-  Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje- Buie (PDF), (XML)
 51. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Talijanske srednje škole   Dante Alighieri Pula-Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola (PDF), (XML)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Talijanske srednje škole- Scuola media supreriore italiana Rovinj-Rovigno (PDF), (XML)
 53. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Turističko-ugostiteljske škole   Antona Štifanića Poreč (PDF), (XML)
 54. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za školsku godinu 2016/2017 Srednje škole Buzet (PDF), (XML)