Akti Skupštine

31. sjednica – 13. lipnja 2016.

  1. Odluka o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga - (PDF), (XML)
  2. Rješenje o verifikaciji mandata člana Skupštine Istarske županije - (PDF), (XML)
  3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije - (PDF), (XML)
  4. Zaključak o prihvaćanju Informacije o učinku sanacijskog postupka na Opću bolnicu Pula - (PDF), (XML)
  5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula - (PDF), (XML)
  6. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje ravnateljice Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - (PDF), (XML)
  7. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula - (PDF), (XML)