Akti Skupštine

32. sjednica – 19. srpnja 2016.

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji za 2015. godinu - (PDF), (XML)
 2. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (CSV)
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 4. Odluka o proglašenju Biciklističkog puta PARENZANA - (PDF), (XML)
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o kupnji građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje ljekarne u Vodnjanu - (PDF), (XML)
 6. Odluka o povjeravanju ovlaštenja općini Fažana za davanje koncesije na pomorskom dobru - (PDF), (XML)
 7. Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ - (PDF), (XML)
 8. Odluka o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča - (PDF), (XML)
 9. Odluka o davanju na korištenje prostora Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula i Gimnaziji Pula - (PDF), (XML)
 10. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016.godinu - (PDF), (XML)
 11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2016.godinu - (PDF), (XML)
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu - (PDF), (XML)
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Zaštitne radionice Tekop Nova Pula za 2015. godinu - (PDF), (XML)
 15. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova Pula - (PDF), (XML)
 16. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo - (PDF), (XML)
 17. Rješenje izboru potpredsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo - (PDF), (XML)
 18. Rješenje o razrješenju člana Odbora za financije i proračun - (PDF), (XML)
 19. Rješenje o izboru člana Odbora za financije i proračun - (PDF), (XML)
 20. Rješenje o razrješenju člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata - (PDF), (XML)
 21. Rješenje izboru člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata - (PDF), (XML)
 22. Rješenje o razrješenju članice Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije - (PDF), (XML)
 23. Rješenje o izboru člana Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije - (PDF), (XML)
 24. Rješenje o razrješenju članice Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice - (PDF), (XML)
 25. Rješenje o izboru člana Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice - (PDF), (XML)
 26. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj - (PDF), (XML)
 27. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad - (PDF), (XML)
 28. Odluka o povjeravanju ovlaštenja Gradu Poreču za davanje koncesija na pomorskom dobru - (PDF), (XML)