Skupština

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Skupštine Istarske županije:

Broj osoba kojima se može osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti utvrđen je člankom 155. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije.