Vijeće romske nacionalne manjine

Vijeće romske nacionalne manjine Istarske županije – Čidinipe romano nacionalikano minjoriteto andar Istrači županija

 • OIB: 32681328626
 • Sjedište: Pula
 • Datum izbora vijećnice i vijećnika: 05.05.2019.
 • Datum konstituirajuće sjednice: 13.06.2019.

Popis vijećnice i vijećnika:

 1. Neđat Bajrami, predsjednik
            Kontakt: 097 721 7720
            E-mail: nebajrami@gmail.com 
 2. Dedo Bajramović, zamjenik predsjednika
 3. Muhamed Bajrami
 4. Ibrahim Punušković
 5. Zehra Adrović
 6. Alma Bajramović
 7. Aslan Punušković
 8. Sedat Punušković
 9. Jasmin Bajramović
 10. Muharem Beriša
 11. Ziad Ahmeti
 12. Dritan Šaćiri
 13. Ređep Beriša
 14. Roberto Bajrami
 15. Džemal Beriša
 16. Ismet Gušani
 17. Mersiha Bajrami