Javni poziv za dodjelu državnih potpora temeljem Programa državnih potpora Istarske županije za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije od 2014. godine (Klasa: 400-08/13-01/06; Urbroj:2163/1-01/4-13-17 od 12. prosinca 2014.), Odluke Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Klasa: 430-01/14-03/002; Urbroj: 580-09-2/31-2014-004 od 19. ožujka 2014. godine); Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA TEMELJEM PROGRAMA DRŽAVNIH POTPORA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

JAVNI POZIV (pdf)- cijeli sadržaj

Program dodjele državnih potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom (pdf)

OBRASCI (docx)

Prilog 1- Zahtjev za dodjelu državnih potpora

Prilog 2- Ukupan trošak bruto plaće zaposlenika - osoba s  invaliditetom

Prilog 3- Opravdani dodatni troškovi zapošljavanja radnika s invaliditetom

Prilog 4- Izjava  o primljenim državnim potporama za pokriće opravdanih troškova

Prilog 5- Izjava o isključivanju okolnosti pod člankom 7. i 8. programa