Uvid u spis

Napomena:

Na ovoj web stranici Istarske županije objavljuju se aktualni Pozivi za uvid u spis predmeta, samo za predmete temeljem članka 116. Zakona o gradnji (''Narodne novine'' br. 153/13).