Udruge nacionalnih manjina

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije osigurava materijalne uvjete i sustavno prati realizaciju programskih djelatnosti slijedećih udruga nacionalnih manjina županijske razine:

Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća - Asando Cher"
Bruna Kosa 16 
52100 Pula 

E-Mail
WWW
Ravnateljica: Ljiljana Pekica
natrag