Udruge nacionalnih manjina

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije osigurava materijalne uvjete i sustavno prati realizaciju programskih djelatnosti slijedećih udruga nacionalnih manjina županijske razine:

Klub Srba Istarske županije
Maksimijanova 12 
52100 Pula 
TEL: 098 440 693
FAX: 052 217-608
E-mail
WWW
Predsjednik: Miloš Bajić
natrag