Vijeće makedonske nacionalne manjine

Vijeće makedonske nacionalne manjine Istarske županije – Совет на македонското национално малцинство во Истарската жупанија – Consiglio della minoranza nazionale macedone della Regione Istriana

 • OIB: 46287416185
 • Sjedište: Pula – Pola, Maksimijanova 23
 • Tel: 052/ 553 978 
 • Fax: 052/ 553 978
 • E-mail: vijece.mnmiz@gmail.com
 • Datum izbora vijećnica i vijećnika: 05.05.2019.
 • Datum konstituirajuće sjednice:  12.06.2019.

Popis vijećnica i vijećnika:

 1. Saška Solomonovska Janevska, predsjednica
            Kontakt:
            E-mail:
 2. Orce Stojkoski, zamjenik predsjednice
 3. Ljubinka Petrovska
 4. Zoran Petrovski
 5. Violeta Rabasović
 6. Marika Zlatkova
 7. Pande Džonov
 8. Vesa Prelogova
 9. Dane Spasevski
 10. Borče Atanasoski
 11. Mito Zlatkov
 12. Igor Janevski
 13. Filip Filiposki
 14. Violeta Matrakoska Varga
 15. Trajko Stojkoski
 16. Žaklina Nedelkovska
 17. Sašo Trajčeski
 18. Mile Kolčakoski
 19. Mihaela Zlateska
 20. Milena Zlateska
 21. Ratko Zlateski
 22. Todor Brdarski