Projekt S.I.M.P.L.E.

Projekt S.I.M.P.L.E. (Ožujak 2011 - Veljača 2014) predstavlja inovativnu institucionalnu suradnju koja ima za cilj povezanost među jadranskim zemljama kroz jačanje kulturne raznolikosti kako bi se poboljšala kvaliteta života i atraktivnost Jadranske regije. Projekt je financiran od strane IPA Programa jadranske prokogranične suradnje 2007-2013, Prioritet 1 - Ekonomska, socijalna i institucionalna suradnja;
Glavni cilj projekta je razrada zajedničke strategije i pristupa u jadranskim zemljama kako bi se promovirala ravnopravnost i kultura poštovanja, kao temeljna vrijednost za miran suživot svih građana, bez obzira na rasu, vjeru i etničko podrijetlo.
Prekogranični partneri (uključujući tijela javne vlasti, manjine i organizacije trećeg sektora iz Hrvatske, Italije, Crne Gore, Albanije, Slovenije) razviti će sveobuhvatnu strategiju (Jadranski akcijski plan za jačanje kulturnog identiteta manjinskih skupina) s ciljem:

  • rješavanja specifičnih manjinskih problema u određenim sektorima zajedničkom strategijom; S.I.M.P.L.E. se suočava s pet osnovnih problema manjinske isključenosti (višejezičnost, lokalni razvoj, obrazovanje i mediji, nasilje i diskriminacija žena), ukazuje na moguće upravljačke modele i razvija razne aktivnosti u svrhu poboljšanja multietničkog društva temeljenog na principu suživota u kulturnoj raznolikosti
  • povećanja etno-kulturne osjetljivosti; S.I.M.P.L.E. promiče multikulturalizam koji se temelji na priznavanju različitosti i jačanju manjinskih identiteta kao jedan od faktora društveno-gospodarskog razvoja.

Projekt slijedi dva smjera:

  • proširenje upravljačkih modela u Jadranskoj regiji (workhops i konferencije);
  • inovativan način komuniciranja usmjeren na ljude, osobito mlade, kroz tradicionalne i nove medije (on-line mjesečnik, emitranje vijesti, novinarska nagrada za Jadransku regiju, nacionalna i školska medijska kampanja).

Uspostava godišnjeg "Adriatic Intercultural day" bit će simbolični događaj koji će doprinjeti uvažavanju kulturnih različitosti i kulturi poštovanja unutar Jadranske regije. Adriatic Permanent Observatory on Minority Communities koji će se osnovati u Istri omogućit će učinkovito praćenje manjinskih politika te će biti od velike važnosti u pro-aktivnoj institucionalnoj promociji za manjinska pitanja.

Istarska županija -  vodećei partner u  projektu S.I.M.P.L.E.
Partneri: Progettti sociali, Regija Abruzzo, Unione Italiana di Fiume -Talijanska Unija Rijeka, Unione Italiana di Capodistria - Talijanska Unija Kopar, ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia), CDI (Cooperation and Development Institute) i Općina Drač (Durres Municipality)