Ustav, zakoni i drugi akti Parlamenta te rješenja Predsjednika Talijanske Republike

1.1. Ustav Talijanske Republike (“Službene novine” broj 298., posebna objava, od 27.12.1947., broj 2. od 03.01.1948. – ispravak i izmjene uvedene Ustavnim zakonima od: -18. ožujka 1958., broj 1., “Službene novine” broj 79. od 01.04.1958.; -9. veljače 1963., broj 2., “Službene novine” broj 40. od 12.02.1963.; -27. prosinca 1963., broj 3., “Službene novine” broj 3. od 04.01.1964.; -21. lipnja 1967., broj 1., “Službene novine” broj 164. od 03.07.1967.; -22. studenoga 1967., broj 2., “Službene novine” broj 294. od 25.11.1967.; -16. siječnja 1989., broj 1., “Službene novine” broj 13. od 17.01.1989.; -4. studenoga 1991., broj 1., “Službene novine” broj 262. od 08.11.1991.; -6. ožujka 1992., broj 1., “Službene novine” broj 57. od 09.03.1992.; -29. listopada 1993., broj 3., “Službene novine” broj 256. od 30.10.1993.; -22. studenoga 1999., broj 1., “Službene novine” broj 299. od 22.12.1990.; -23. studenoga 1999., broj 2., “Službene novine” broj 300. od 23.12.1999.; -Ustavni zakon od 17. siječnja 2000., broj 1., Izmjena članka 48. Ustava vezano za osnivanje izborne jedinice dijaspore za ostvarivanje prava glasa talijanskih građanina s previbalištem u inozemstvu, “Službene novine” broj 15. od 20.01.2000.; -Ustavni zakon od 23. siječnja 2001., broj 1., Izmjene članaka 56. i 57. Ustava vezanih za broj zastupnika i senatora predstavnika talijana u inozemstvu, “Službene novine” broj 19. od 24.01.2001.; -18. listopada 2001., broj 3., “Službene novine” broj 248. od 24.10.2001.; -23. listopada 2002., broj 1., “Službene novine” broj 252. od 26.10.2002.; -30. svibnja 2003., broj 1., “Službene novine” broj 134. od 12.06.2003.; -2. listopada 2007., broj 1., “Službene novine” broj 236. od 10.10.2007.; -20. travnja 2012., broj 1., “Službene novine” broj 95. od 23.04.2012.).

1.2. Zakon od 27. listopada 1988., broj 470., Registar stanovništva i popis talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 261. od 07.11.1988. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakonodavni dekret od 7. travnja 2000., broj 103., “Službene novine” broj 98. od 28.04.2000.; -Zakonodavni dekret od 3. kolovoza 2001., broj 312., “Službene novine” broj 179. od 03.08.2001.; -Zakon od 27. svibnja 2002., broj 104., “Službene novine” broj 127. od 01.06.2002. ; -Zakonodavni dekret od 18. prosinca 2012., broj 223., “Službene novine” broj 294. od 18.12.2012., pretvoren izmjenama Zakonom od 31. prosinca 2012., broj 232., “Službene novine” broj 2. od 03.01.2013.).

1.3. Rješenje Predsjednika Republike od 6. rujna 1989., broj 323., Usvajanje pravilnika o provedbi Zakona od 27. listopada 1988., broj 470., o registru stanovništva i popisu talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 223. od 23.09.1989.). 

1.4. Zakon od 6. studenoga 1989., broj 368., Osnivanje Generalnog vijeća talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 264. od 11.11.1989. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakon od 31. prosinca 1996., broj 668., “Službene novine” broj 305. od 31.12.1996.; -Zakon od 18. prosinca 1997., broj 439., “Službene novine” broj 298. od 23.12.1997.; -Zakon od 18. lipnja 1998., broj 198., “Službene novine” broj 150. od 30.06.1998.; -Zakonodavni dekret od 24. travnja 2014., broj 66., “Službene novine” broj 95. od 24.04.2014., pretvoren izmjenama Zakonom od 23. lipnja 2014., broj 89., “Službene novine” broj 143. od 23.06.2014.).

1.5. Rješenje Predsjednika Republike od 14. rujna 1998., broj 329., Pravilnik o propisima o organizaciji Generalnog vijeća talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 221. od 22.09.1998.). 

1.6. Zakon od 5. veljače 1992., broj 91., Novi propisi o državljanstvu (“Službene novine” broj 38. od 15.02.1992. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Rješenje Predsjednika Republike od 18. travnja 1994., broj 362., “Službene novine” broj 136. od 13.06.1994. – dodatak broj 91.; -Zakon od 22. prosinca 1994., broj 736., “Službene novine” broj 3. od 04.01.1995.; -Zakon od 23. prosinca 1996., broj 662., “Službene novine” broj 303. od 28.12.1996. – dodatak broj 233.; - Rješenje Predsjednika Republike od 3. studenoga 2000., broj 396., “Službene novine” broj 303. od 30.12.2000. – dodatak broj 223./L; -Zakon od 8. ožujka 2006., broj 124., Izmjene Zakona od 5. veljače 1992., broj 91., vezano za priznavanje talijanskog državljanstva sunarodnjacima iz Istre, Rijeke i Dalmacije te njihovim potomcima, “Službene novine” broj 73. od 28.03.2006.; -Zakon od 15. srpnja 2009., broj 94., “Službene novine” broj 170. od 24.07.2009. – dodatak broj 128./L).

1.7. Zakon od 27. prosinca 2001., broj 459., Propisi za ostvarivanje prava glasa talijanskih državljana s prebivalištem u inozemstvu (“Službene novine” broj 4. od 05.01.2002. te izmjene uvedene: -Zakonodavnim dekretom od 15. veljače 2008., broj 24., “Službene novine” broj 40. od 16.02.2008., pretvorenim Zakonom od 27. veljače 2008., broj 30., “Službene novine” broj 51. od 29.02.2008.).  

1.8. Rješenje Predsjednika Republike od 2. travnja 2003., broj 104., Pravilnik o izvršenju Zakona od 27. prosinca 2001., broj 459., s odredbama za ostvarivanje prava glasa talijanskih državljanina s prebivalištem u inozemstvu (“Službene novine” broj 109. od 13.05.2003.). 

1.9. Zakon od 23. listopada 2003., broj 286., Propisi vezano za organizaciju Odbora talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 250. od 27.10.2003. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakonodavni dekret od 30. prosinca 2008., broj 207., “Službene novine” broj 304. od 31.12.2008, pretvoren izmjenama Zakonom od 27. veljače 2009., broj 14., “Službene novine” broj 49. od 28.02.2009. – dodatak broj 28.; -Zakonodavni dekret od 28. travnja 2010., broj 63., “Službene novine” broj 99. od 29.04.2010., pretvoren izmjenama Zakonom od 23. lipnja 2010., broj 98., “Službene novine” broj 147. od 26.06.2010.; -Zakonodavni dekret od 30. svibnja 2012., broj 67., “Službene novine” broj 126. od 31.05.2012., pretvoren izmjenama Zakonom od 23. srpnja 2012., broj 118., “Službene novine” broj 176. od 30.07.2012.).

1.10. Rješenje Predsjednika Republike od 29. prosinca 2003., broj 395., Pravilnik o provedbi Zakona od 23. listopada 2003., broj 286., s odredbama koje se odnose na Odbore talijana u inozemstvu (“Službene novine” broj 46. od 25.02.2004.). 

1.11. Zakon od 14. ožujka 1977., broj 73., Ratifikacija i provedba Sporazuma između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije s privitcima, te njihovog sporazuma s privitcima zadnjeg akta i prepiske, potpisanih u Osimu (Anconi) 10. studenoga 1975. (“Službene novine” broj 77. od 21.03.1977. – dodatak i izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakon od 18. studenoga 1980., broj 780., “Službene novine” broj 327. od 28.11.1980.; -Zakon od 22. prosinca 1982., broj 960., “Službene novine” broj 3. od 05.01.1983.; -Zakonodavni dekret od 30. prosinca 1985., broj 787., “Službene novine” broj 306. od 31.12.1985.; -Zakon od 20. svibnja 1991., broj 158., “Službene novine” broj 117. od 21.05.1991.). 

1.12. Rješenje Predsjednika Republike od 19. rujna 1978., broj 615., Dodjela sredstava za promoviranje kulturnih aktivnosti i inicijativa za očuvanje talijanskih svjedočanstava u Jugoslaviji, na temelju članka 3, zadnjeg stavka, slova a) Zakona od 14. ožujka 1977., broj 73. (“Službene novine” broj 288. od 14.10.1978.). 

1.13. Zakon od 22. prosinca 1982., broj 960., Refinanciranje Zakona od 14. ožujka 1977., broj 73., vezano za ratifikaciju Osimskih sporazuma između Italije i Jugoslavije (“Službene novine” broj 3. od 05.01.1983.). 

1.14. Zakon od 9. siječnja 1991., broj 19., Propisi za razvoj ekonomskih aktivnosti i međunarodne suradnje Regije Friuli-Venezia Giulia, Pokrajine Belluno i pograničnih zona (“Službene novine” broj 17. od 21.01.1991. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakonodavni dekret od 20. svibnja 1993., broj 149., “Službene novine” broj 116. od 20.05.1993., pretvoren Zakonom od 19. srpnja 1993., broj 237., “Službene novine” broj 167. od 19.07.1993.; -Zakon od 13. srpnja 1995., broj 295., Odgoda rokova predviđenih zakonskim odredbama vezano za vanjske poslove i obranu, “Službene novine” broj 171. od 24.07.1995.; -Zakon od 8. travnja 1998., broj 89., Odgoda stupanja na snagu odredbi vezanih za Ministarstvo vanjskih poslova, “Službene novine” broj 84. od 10.04.1998.; -Zakonodavni dekret od 31. ožujka 1998., broj 143., “Službene novine” broj 109. od 13.05.1998.; -Zakon od 21. ožujka 2001., broj 73., Mjere u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj, “Službene novine” broj 73. od 28.03.2001.; -Zakonodavni dekret od 30. rujna 2003., broj 269., “Službene novine” broj 229. od 02.10.2003. – dodatak broj 157., pretvoren Zakonom od 24. studenoga 2003., broj 326., “Službene novine” broj 274. od 25.11.2003. – dodatak broj 181.). 

1.15. Zakon od 28. srpnja 2004., broj 193., Produljenje i refinanciranje Zakona od 16. ožujka 2001., broj 72., koji sadrži intervencije usmjerene ka zaštiti povijesne i kulturne baštine zajednice iseljenika iz Istre, Rijeke i Dalmacije te Zakona od 21. ožujka 2001., broj 73., koji sadrži intervencije u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj (“Službene novine” broj 180. od 03.08.2004. te produljenje uvedeno sljedećim aktom: -Zakon od 27. prosinca 2006., broj 296., Odredbe za izradu godišnjeg i višegodišnjeg proračuna Države /financijski zakon od 2007./, “Službene novine” broj 299. od 27.12.2006. – dodatak broj 244.). 

1.16. Zakon od 23. prosinca 2009., broj 191., Odredbe za izradu godišnjeg i višegodišnjeg proračuna Države /financijski zakon od 2010./ (“Službene novine” broj 302. od 30.12.2009. – dodatak broj 243. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakonodavni dekret od 30. prosinca 2009., broj 194., “Službene novine” broj 302. od 30.12.2009., pretvoren izmjenama Zakonom od 26. veljače 2010., broj 25., Pretvorenje u Zakon, s izmjenama Zakonodavnog dekreta od 30. prosinca 2009., broj 194., s odgodom rokova predviđenih zakonskim odredbama, “Službene novine” broj 48. od 27.02.2010. – dodatak broj 39.; -Zakonodavni dekret od 30. prosinca 2009., broj 195., “Službene novine” broj 302. od 30.12.2009., pretvoren uz izmjene Zakonom od 26. veljače 2010., broj 26., “Službene novine” broj 48. od 27.02.2010. – dodatak broj 39.; -Zakonodavni dekret od 25. siječnja 2010., broj 2., “Službene novine” broj 20. od 26.01.2010., pretvoren uz izmjene Zakonom od 26. ožujka 2010., broj 42., “Službene novine” broj 72. od 27.03.2010.; -Zakonodavni dekret od 25. ožujka 2010., broj 40., “Službene novine” broj 71. od 26.03.2010., pretvoren s izmjenama Zakonom od 22. svibnja 2010., broj 73., “Službene novine” broj 120. od 25.05.2010.; -Zakonodavni dekret od 15. ožujka 2010., broj 66., “Službene novine” broj 106. od 08.05.2010. – dodatak broj 84.; -Zakonodavni dekret od 31. svibnja 2010., broj 78., “Službene novine” broj 125. od 31.05.2010. – dodatak broj 114., pretvoren uz izmjene Zakonom od 30. srpnja 2010., broj 122., “Službene novine” broj 176. od 30.07.2010. – dodatak broj 114.; -presuda Ustavnog suda od 3. studenoga 2010., broj 326., “Službene novine” broj 47. od 24.11.2010.; -presuda Ustavnog suda od 17. studenoga 2010., broj 341., “Službene novine” broj 48. od 01.12.2010.; -Zakon od 26. studenoga 2010., broj 199., “Službene novine” broj 281. od 01.12.2010.; -Zakon od 13. prosinca 2010., broj 220., “Službene novine” broj 297. od 21.12.2010. – dodatak broj 281.; - Zakonodavni dekret od 29. prosinca 2010., broj 225., “Službene novine” broj 303. od 29.12.2010.; -Zakonodavni dekret od 13. svibnja 2011., broj 70., “Službene novine” broj 110. od 13.05.2011., pretvoren uz izmjene Zakonom od 12. srpnja 2011., broj 106., “Službene novine” broj 160. od 12.07.2011.; -Zakonodavni dekret od 6. srpnja 2011., broj 98., “Službene novine” broj 155. od 06.07.2011., pretvoren uz izmjene Zakonom od 15. srpnja 2011., broj 111., “Službene novine” broj 164. od 16.07.2011.; -Zakonodavni dekret od 6. rujna 2011., broj 149., “Službene novine” broj 219. od 20.09.2011.; -Zakon od 12. studenoga 2011., broj 183., “Službene novine” broj 265. od 14.11.2011. – dodatak broj 234.; -Zakonodavni dekret od 6. prosinca 2011., broj 201., “Službene novine” broj 284. od 06.12.2011. – dodatak broj 251., pretvoren uz izmjene Zakonom od 22. prosinca 2011., broj 214., “Službene novine” broj 300. od 27.12.2011. – dodatak broj 276.; -Zakonodavni dekret od 29. prosinca 2011., broj 216., “Službene novine” broj 302. od 29.12.2011., pretvoren uz izmjene Zakonom od 24. veljače 2012., broj 14., “Službene novine” broj 48. od 27.02.2012. – dodatak broj 36.; -Zakonodavni dekret od 24. veljače 2012., broj 20., “Službene novine” broj 60. od 12.03.2012; -Zakonodavni dekret od 6. srpnja 2012., broj 95., “Službene novine” broj 156. od 06.07.2012. – dodatak broj 141., pretvoren uz izmjene Zakonom od 7. kolovoza 2012., broj 135., “Službene novine” broj 189. od 14.08.2012. – dodatak broj 173.; -Zakon od 7. kolovoza 2012., broj 135., “Službene novine” broj 189. od 14.08.2012. – dodatak broj 173.; -Zakonodavni dekret od 10. listopada 2012., broj 174., “Službene novine” broj 237. od 10.10.2012., pretvoren uz izmjene Zakonom od 7. prosinca 2012., broj 213., “Službene novine” broj 286. od 07.12.2012. – dodatak broj 206.; -Zakon od 24. prosinca 2012., broj 228., “Službene novine” broj 302. od 29.12.2012. – dodatak broj 212.).

1.17. Zakon od 24. prosinca 2012., broj 228., Odredbe za izradu godišnjeg i višegodišnjeg proračuna Države /financijski zakon od 2013./ (“Službene novine” broj 302. od 29.12.2012. – dodatak broj 212.).

1.18. Zakon od 28. prosinca 2015., broj 208., Odredbe za izradu godišnjeg i višegodišnjeg proračuna Države /financijski zakon od 2016./ (“Službene novine” broj 302. od 30.12.2015. – dodatak broj 70.).

1.19. Zakon od 7. kolovoza 1990., broj 250., Mjere za izdavaštvo i ponovno otvaranje termina u korist radio poduzeća, za izjavu o odustajanju od dobiti iz članka 9. stavka 2. Zakona od 25. veljače 1987., broj 67., za pristup pogodnostima iz članka 11. istog Zakona (“Službene novine” broj 199. od 27.08.1990. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakon od 14. kolovoza 1991., broj 278., “Službene novine” broj 201. od 28.08.1991.; -Zakon od 30. prosinca 1991., broj 412., “Službene novine” broj 305. od 31.12.1991.; -Zakonodavni dekret od 27. kolovoza 1993., broj 323., “Službene novine” broj 202. od 28.08.1993., pretvoren Zakonom od 27. listopada 1993., broj 422.; -Zakon od 15. studenoga 1993., broj 466., “Službene novine” broj 273. od 20.11.1993.; -Zakonodavni dekret od 28. kolovoza 1995., broj 359., “Službene novine” broj 201. od 29.08.1995., pretvoren Zakonom od 27. listopada 1995., broj 436., “Službene novine” broj 253. od 28.10.1995.; -Zakon od 28. prosinca 1995., broj 549., “Službene novine” broj 302. od 29.12.1995.; -Zakonodavni dekret od 23. listopada 1996., broj 545., “Službene novine” broj 249. od 23.10.1996., pretvoren Zakonom od 23. prosinca 1996., broj 650., “Službene novine” broj 300. od 23.12.1996.; -Zakon od 27. prosinca 1997., broj 449., “Službene novine” broj 302. od 30.12.1997. – dodatak broj 255.; -Zakon od 11. srpnja 1998., broj 224., “Službene novine” broj 161. od 13.07.1998.; -Zakon od 23. prosinca 1998., broj 448., “Službene novine” broj 302. od 29.12.1998. – dodatak broj 210.; -Zakon od 7. ožujka 2001., broj 62., “Službene novine” broj 67. od 21.03.2001.; -Zakon od 23. prosinca 2005., broj 266., “Službene novine” broj 302. od 29.12.2005. – dodatak broj 211.; -Zakonodavni dekret od 4. srpnja 2006., broj 223., “Službene novine” broj 153. od 04.07.2006., pretvoren Zakonom od 4. kolovoza 2006., broj 248., “Službene novine” broj 186. od 11.08.2006.; -Zakonodavni dekret od 3. listopada 2006., broj 262., “Službene novine” broj 230. od 03.10.2006., pretvoren Zakonom od 24. studenoga 2006., broj 286., “Službene novine” broj 277. od 28.11.2006. – dodatak broj 223.; -Zakon od 27. prosinca 2006., broj 296., “Službene novine” broj 299. od 27.12.2006. – dodatak broj 244.; -Zakonodavni dekret od 1. listopada 2007., broj 159., “Službene novine” broj 229. od 02.10.2007., pretvoren Zakonom od 29. studenoga 2007., broj 222., “Službene novine” broj 279. od 30.11.2007., dodatak broj 249.; -Rješenje Predsjednika Republike od 25. studenoga 2010., broj 223., Pravilnik o pojednostavljenju i reorganizaciji doznačivanja sredstava izdavaštvu, u skladu sa člankom 44. Zakonodavnog dekreta od 25. lipnja 2008., broj 112, pretvorenog uz izmjene Zakonom od 6. kolovoza 2008., broj 133., “Službene novine” broj 299. od 23.12.2010.; -Zakonodavni dekret od 18. svibnja 2012., broj 63., “Službene novine” broj 117. od 21.05.2012., pretvoren uz izmjene Zakonom od 16. srpnja 2012., broj 103., “Službene novine” broj 168. od 20.07.2012.; -Zakonodavni dekret od 15. svibnja 2017., broj 70., Službene novine” broj 123. od 29.05.2017.).

1.20. Zakon od 26. listopada 2016., broj 198., Osnivanje Fonda za pluralizam i inovaciju informacije i davanje ovlasti Vladi da redefinira pravila javne potpore sektoru izdavačke djelatnosti i emitiranju lokalnog radija i televizije, pravila mirovinskih profila novinara i sastav i ovlasti Nacionalnog vijeća Udruženja novinara. Postupak za dodjelu koncesije za javne usluge radija, televizije i multimedije (“Službene novine” broj 255. od 31.10.2016. te izmjene uvedene sljedećim aktima: -Zakonodavni dekret od 30. prosinca 2016., broj 244., “Službene novine” broj 304. od 30.12.2016., pretvoren uz izmjene Zakonom od 27. veljače 2017., broj 19., “Službene novine” broj 49 od 28.02.2017. – dodatak broj 14.; -Zakonodavni dekret od 24. travnja 2017., broj 50., “Službene novine” broj 95. od 24.04.2017., pretvoren uz izmjene Zakonom od 21. lipnja 2017., broj 96., “Službene novine” broj 144. od 23.06.2017. – dodatak broj 31.).

1.21. Redovno i izvanredno financiranje od 1978. do 2019. godine.