Stalna radna tijela Skupštine


 Mandatno - verifikacijska komisija

 1. Eleonora Kotiga Vaš, predsjednica
 2. Zvonko Liović, član
 3. Mirjana Galo. članica

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Nevija Poropat, predsjednica
 2. Boris Rogić, član
 3. Petar Macura, član
 4. Goran Subotić, član
 5. Jurica Šiljeg, član 

Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice

 1. Tamara Brussich, predsjednica
 2. Tea Golja, potpredsjednica
 3. Eliana Barbo, članica
 4. Petar Macura, član
 5. Marino Baldini, član

Odbor za Statut, Poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

 1. Zdenko Pliško, predsjednik
 2. Silvano Hrelja, potpredsjednik
 3. Jasna Bolić, članica
 4. Vanda Poropat, članica
 5. Suzana Ladavac, članica
 6. dr.sc. Sanja Radolović, članica
 7. Ilirjana Croata Medur, članica

Odbor za gospodarstvo i turizam

 1. dr.sc. Sanja Radolović predsjednica
 2. Zvonko Liović, potpredsjednik
 3. Robert Velenik, član
 4. Boris Rogić, član
 5. dr.sc. Tea Golja, članica

Odbor za financije i proračun

 1. Tedi Chiavalon, predsjednik
 2. Aleksa Vale, potpredsjednik
 3. Marija Kadoić Balaško, članica
 4. Vili Rosanda, član
 5. Alen Višković, član
 6. dr.sc. Sanja Radolović, članica
 7. Ladislav Turčinović, član

Odbor za ljudska prava

 1. Eleonora Kotiga Vaš, predsjednica
 2. Goran Poropat, potpredsjednik
 3. Jasna Bolić, članica
 4. Tamara Brussich, članica
 5. dr.sc. Dubravko Marković, član

Odbor za prava etničkih i nacionalnih skupina

 1. Mirjana Galo, predsjednica
 2. Frančesko Andreja, potpredsjednik
 3. Tamara Brussich, članica
 4. Miloš Bajić, član
 5. Ljerka Peruško, članica 

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo

 1. Aleksa Vale, predsjednik
 2. Vili Rosanda, potpredsjednik
 3. Suzana Ladavac, članica
 4. Robert Velenik, član
 5. Josip Anton Rupnik, član
 6. Milio Bulić, član
 7. Divna Radolović Rosanda, članica
 8. Davor Komar, član
 9. Radovan Cvek, član

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Irena Peruško, predsjednica
 2. Ljerka Peruško, potpredsjednica
 3. Zdenko Pliško, član
 4. Bruno Stermotić, član
 5. Davor Komar, član
 6. mr.sc. Tatjana Tomaić, članica
 7. Damir Prodan, član

Odbor za predstavke i pritužbe

 1. 1. Vladimir Buršić, predsjednik
 2. Damir Grünbaum, potpredsjednik
 3. Vanda Poropat, članica 

Odbor za međunarodnu suradnju i europske integracije

 1. Cinzia Počeko Kranjec, predsjednica
 2. mr.sc. Tatjana Tomaić, potpredsjednica
 3. Frančesko Andreja, član
 4. Tedi Chiavalon, član
 5. Vedrana Gregorović Hrvatin, članica
 6. Goran Subotić, član
 7. Damir Grünbaum, član 

Komisija za priznanja

 1. Bruno Stermotić, predsjednik
 2. Radovan Cvek, potpredsjednik
 3. Vladimir Buršić, član
 4. Nevija Poropat, član
 5. Aleksa Vale, član

Odbor za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata

 1. Vedrana Gregorović Hrvatin, predsjednica
 2. Milio Bulić, potpredsjednik
 3. Boris Rogić, član
 4. dr.sc. Dubravko Marković, član
 5. Miloš Bajić član