I. Nacionalno/unutarnje zakonodavstvo Talijanske Republike

  1. Ustav, zakoni i drugi akti Parlamenta te rješenja Predsjednika Talijanske Republike
  2. Akti Vlade, Ministarstava i državne uprave Talijanske Republike
  3. Akti Regije Friuli Venezia Giulia
  4. Akti Regije Veneto
  5. Akti Narodnog sveučilišta u Trstu