Župan i zamjenici župana

Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana

Fabrizio Radin

Adresa: Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-106
Mobitel
Fax 052/352-123
Životopis
Stranka:
 
Zamjenica župana

Sandra Ćakić Kuhar

Adresa: Pula, Flanatička 29
Telefon 052/352-107
Mobitel
Fax 052/352-123
Životopis
Stranka:
 
Zamjenica župana

Giuseppina Rajko

Adresa: Rovinj, Obala Aldo Rismondo 2
Telefon 052/352-115
Mobitel
Fax 052/351-694
Životopis
Stranka: