Ustav, zakoni i drugi akti Hrvatskog sabora

1.1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85. od 09.07.2010. – pročišćeni tekst). 

1.2. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 49. od 03.05.2002. – pročišćeni tekst).

1.3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina “Narodne novine” broj 155. od 23.12.2002., broj 47. od 19.04.2010. – odluka Ustavnog suda, broj 80. od 28.06.2010. i broj 93. od 10.08.2011. – odluke Ustavnog suda).

1.4. Zakon o suzbijanju diskriminacije (“Narodne novine” broj 85. od 21.07.2008. i broj 112. od 11.10.2012.).

1.5. Zakon o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53. od 08.10.1991., broj 70. od 21.12.1991. – ispravak, broj 28. od 18.05.1992., broj 113. od 21.12.1993. – odluka Ustavnog suda, broj 4. od 19.01.1994. – ispravak odluke Ustavnog suda i broj 130. od 16.11.2011.).

1.6. Zakon o prebivalištu (“Narodne novine” broj 144. od 21.12.2012. i broj 158. od 27.12.2013.).

1.7. Zakon o osobnoj iskaznici (“Narodne novine” broj 11. od 01.02.2002., broj 122. od 18.10.2002., broj 31. od 20.03.2006. – odluka Ustavnog suda i broj 68. od 07.06.2013.).

1.8. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 106. od 26.09.2012. – pročišćeni tekst).

1.9. Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (“Narodne novine” broj 92. od 24.07.2010.).

1.10. Zakon o registru birača (“Narodne novine” broj 144. od 21.12.2012.).

1.11. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 48. od 24.04.2013. – pročišćeni tekst, broj 2. od 08.01.2014. – odluka Ustavnog suda i broj 96. od 21.10.2016.).

1.12. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” broj 66. od 15.06.2015. – pročišćeni tekst i broj 104. od 30.09.2015. – odluka i rješenje Ustavnog suda).

1.13. Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora (“Narodne novine” broj 116. od 05.11.1999.).

1.14. Poslovnik Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” broj 81. od 29.06.2013.).

1.15. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86. od 28.07.2006., broj 125. od 17.11.2006. – ispravak, broj 16. od 09.02.2007. – ispravak, broj 95. od 20.08.2008. – odluka Ustavnog suda, broj 46. od 16.04.2010. – ispravak, broj 145. od 24.12.2010., broj 37. od 28.03.2013., broj 44. od 15.04.2013. i broj 45. od 16.04.2013.).

1.16. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 19. od 18.02.2013. – pročišćeni tekst).

1.17. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144. od 21.12.2012.).

1.18. Zakon o sustavu državne uprave (“Narodne novine” broj 150. od 22.12.2011. i broj 12. od 28.01.2013. – odluka i rješenje Ustavnog suda).

1.19. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 150. od 22.12.2011.).

1.20. Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine” broj 49. od 27.04.2012. – pročišćeni tekst, broj 37. od 28.03.2013., broj 38. od 29.03.2013. i broj 1. od 02.01.2015.).

1.21. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi “Narodne novine” broj 86. od 23.07.2008. i broj 61. od 03.06.2011.).

1.22. Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak).

1.23. Zakon o policiji (“Narodne novine” broj 34. od 23.03.2011.).

1.24. Zakon o sudovima (“Narodne novine” broj 28. od 06.03.2013.).

1.25. Zakon o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine” broj 116. od 13.10.2010., broj 57. od 25.05.2011., broj 130. od 16.11.2011., broj 13. od 30.01.2013. – odluka Ustavnog suda i broj 28. od 06.03.2013.).

1.26. Zakon o državnom odvjetništvu (“Narodne novine” broj 76. od 01.07.2009., broj 153. od 21.12.2009., broj 116. od 13.10.2010., broj 145. od 24.12.2010., broj 57. od 25.05.2011. i broj 130. od 16.11.2011.).

1.27. Zakon o pučkom pravobranitelju (“Narodne novine” broj 76. od 09.07.2012.).

1.28. Zakon o javnom bilježništvu (“Narodne novine” broj 78. od 25.08.1993., broj 29. od 11.04.1994., broj 162. od 22.12.1998., broj 16. od 09.02.2007. i broj 75. od 30.06.2009.).

1.29. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47. od 16.04.2009.).

1.30. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine” broj 20. od 12.02.2010., broj 143. od 20.12.2012. i broj 152. od 22.12.2014.).

1.31. Zakon o parničnom postupku (“Narodne novine” broj 148. od 20.12.2011. – pročišćeni tekst i broj 25. od 28.02.2013.).

1.32. Kazneni zakon (“Narodne novine” broj 125. od 07.11.2011.).

1.33. Zakon o kaznenom postupku (“Narodne novine” broj 121. od 28.10.2011. – pročišćeni tekst, broj 91. od 06.08.2012. – odluka Ustavnog suda, broj 143. od 20.12.2012., broj 56. od 10.05.2013., broj 145. od 06.12.2013. i broj  152. od 22.12.2014.).

1.34. Prekršajni zakon (“Narodne novine” broj 107. od 19.10.2007.).

1.35. Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76. od 16.08.1993., broj 29. od 14.03.1997. – ispravak, broj 47. od 17.05.1999. – ispravak i broj 35. od 28.03.2008.).

1.36. Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74. od 18.06.2014.).

1.37. Zakon o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48. od 14.04.2004., broj 44. od 09.04.2009. i broj 68. od 07.06.2013.).

1.38. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10. od 30.01.1997., broj 107. od 19.10.2007. i broj 94. od 22.07.2013.).

1.39. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 126. od 16.11.2012. – pročišćeni tekst, broj 94. od 22.07.2013. i broj 152. od 22.12.2014.).

1.40. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51. od 19.05.2000. i broj 56. od 06.06.2000. – ispravak).

1.41. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 85. od 26.07.2006.).

1.42. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 27. od 02.03.2010., broj 55. od 18.05.2011. i broj 101. od 02.08.2013.).

1.43. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61. od 03.06.2011. i broj 16. od 08.02.2012.).

1.44. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63. od 02.06.2008. i broj 90. od 21.07.2010.).

1.45. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 63. od 02.06.2008. i broj 90. od 21.07.2010.).

1.46. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 63. od 02.06.2008. i broj 90. od 21.07.2010.).

1.47. Zakon o medijima (“Narodne novine” broj 59. od 10.05.2004., broj 84. od 20.07.2011. i broj 81. od 29.06.2013.).

1.48. Zakon o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 153. od 21.12.2009., broj 84. od 20.07.2011., broj 94. od 22.07.2013. i broj 136. od 13.11.2013. – ispravak).

1.49. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73. od 18.06.2013.).

1.50. Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (“Narodne novine” broj 143. od 20.12.2012.).

1.51. Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 80. od 13.07.2011. i broj 34. od 21.03.2012.).

1.52. Plan prijama u državnu službu (“Narodne novine” broj 39. od 10.04.2006.).

1.53. Plan prijama u državnu službu za 2007. godinu (“Narodne novine” broj 27. od 14.03.2007.).

1.54. Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (“Narodne novine” broj 52. od 07.05.2008. i broj 125. od 29.10.2008.).

1.55. Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2009. godinu (“Narodne novine” broj 28. od 04.03.2009.).

1.56. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora. Odluke o izboru/imenovanju/razrješenju članova Odbora:
-Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” broj 9. od 27.01.2016.).
-Odluke o razrješenju člana, izboru potpredsjednika i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora (“Narodne novine” broj 14. od 12.02.2016.).

1.56.1. Poslovnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

1.56.2. Pododbor za ljudska prava

1.56.3. Pododbor za prava nacionalnih manjina

1.57. Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina za 2003.-2004. godinu.

1.58. Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u Državnom proračunu za 2005. godinu.

1.59. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.60. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.61. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.62. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.63. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.64. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.65. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.66. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.67. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.68. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu za potrebe nacionalnih manjina.
 
1.69.
Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.70. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.71. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

1.72. Redovno i izvanredno financiranje od 1992. do 2019. godine.