Akti Savjeta za nacionalne manjine

4.1. Statut Savjeta za nacionalne manjine (“Narodne novine” broj 106. od 02.07.2003.).

4.2. Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 123. od 22.10.2014.).

4.3. Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 129. od 28.10.2009. i broj 70. od 21.06.2011.).

4.4. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2007. godinu (“Narodne novine” broj 26. od 12.03.2007.).

4.5. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2008. godinu (“Narodne novine” broj 48. od 28.04.2008.).

4.6. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2009. godinu (“Narodne novine” broj 34. od 18.03.2009.).

4.7. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2010. godinu (“Narodne novine” broj 27. od 02.03.2010.).

4.8. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2011. godinu (“Narodne novine” broj 23. od 21.02.2011.).

4.9. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2012. godinu (“Narodne novine” broj 21. od 22.02.2012.).

4.10. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2013. godinu (“Narodne novine” broj 33. od 20.03.2013.).

4.11. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 18. od 11.02.2014.).

4.12. Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 20. od 23.02.2015.).

4.13. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu (“Narodne novine” broj 137. od 19.12.2006.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnost: 3811: tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 26. od 12.03.2007.).

4.14. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu (“Narodne novine” broj 28. od 07.03.2008.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnost: 3811: tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 48. od 28.04.2008.).

4.15. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (“Narodne novine” broj 149. od 20.12.2008.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnost: A7320003 nacionalne manjine, pozicija 3811: tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 34. od 18.03.2009.).

4.16. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (“Narodne novine” broj 151. od 17.12.2009.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 37. od 26.03.2010.).

4.17. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (“Narodne novine” broj 140. od 14.12.2010.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 35. od 25.03.2011.).

4.18. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (“Narodne novine” broj 24/2012. i 36/2012.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 45. od 20.04.2012.).

4.19. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu (“Narodne novine” broj 139/2012.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 50. od 29.04.2013.). 

4.20. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 152/2013. i 39/2014.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 tekuće donacije u novcu (“Narodne novine” broj 50. od 23.04.2014.).

4.21. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 148/2014.) u razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 tekuće donacije (“Narodne novine” broj 46. od 24.04.2015.).

4.22. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 26/2016.) u razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 tekuće donacije (“Narodne novine” broj 46. od 18.05.2016.).

4.23. Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu (“Narodne novine” broj 119/2016.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 41. od 27.04.2017. i broj 64. od 05.07.2017. – ispravak).
 
4.24.
Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu (“Narodne novine” broj 124/2017.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 38. od 25.04.2018.).

4.25. Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2019. godini (“Narodne novine” broj 46. od 08.05.2019.).

4.26. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu (“Narodne novine” broj 148. od 16.12.2005.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnosti: 3811: nacionalne manjine.

4.27. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu (“Narodne novine” broj 137. od 19.12.2006.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnost: 3811: nacionalne manjine.

4.28. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu (“Narodne novine” broj 28. od 07.03.2008.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glavi 21, aktivnost: 3811: nacionalne manjine.

4.29. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (“Narodne novine” broj 149. od 20.12.2008.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost: A732003; nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.30. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (“Narodne novine” broj 151. od 17.12.2009.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.31. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (“Narodne novine” broj 140. od 14.12.2010.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.32. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (“Narodne novine” broj 24. od 27.02.2012. i broj 36. od 28.03.2012.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.33. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu (“Narodne novine” broj 139. od 15.12.2012. i broj 145. od 06.12.2013.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.34. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu (“Narodne novine” broj 152. od 17.12.2013.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.35. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 148. od 15.12.2014.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

4.36. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 26. od 24.03.2016.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

4.37. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu (“Narodne novine” broj 119. od 20.12.2016.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

4.38. Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu (“Narodne novine” broj 124. od 13.12.2017.) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.