Instrumenti zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na autohtonu talijansku nacionalnu zajednicu

I. Multilateralni odnosi – Međunarodni ugovori i ostali dokumenti

Na temelju članka 141. Ustava Republike Hrvatske, “međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava”.

 1. Ujedinjeni narodi
 2. Organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu - UNESCO
 3. Vijeće Europe
 4. Pravo međunarodnih ugovora i sukcesija država

II. Međunarodni ugovori i bilateralni sporazumi između Republike Hrvatske (Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) i Talijanske Republike od posebnog interesa za autohtonu talijansku nacionalnu zajednicu

 1. Međunarodni ugovori i bilateralni sporazumi između Federativne Narodne Republike Jugoslavije / Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Talijanske Republike
 2. Bilateralni ugovori i sporazumi između Republike Hrvatske i Talijanske Republike

III. Nacionalno/unutarnje zakonodavstvo Republike Hrvatske

 1. Ustav, zakoni i drugi akti Hrvatskog sabora
 2. Akti Ustavnog suda Republike Hrvatske
 3. Akti Vlade, Ministarstava i državne uprave Republike Hrvatske
 4. Akti Savjeta za nacionalne manjine
 5. Akti Istarske županije i Primorsko-goranske županije
 6. Akti jedinica lokalne samouprave Istarske županije i Primorsko-goranske županije