Izgradnja informacijskog sustava mineralnih sirovina na razini Istarske županije

Istarska županija uočila je potrebu okupljanja podataka vezanih za rudarstvo, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina. U tu svrhu u planu je izrada koncepta informacijskog sustava za praćenje eksploatacije mineralnih sirovina na području Istarske županije koji bi obuhvatio sustav modela podataka – metodu Entiteti-Veze:

  1. Model podataka ZATRAŽENIH ISTRAŽNIH PROSTORA
  2. Model podataka ISTRAŽNIH PROSTORA
  3. Model podataka EKSPLOATACIJSKA POLJA
  4. Model podataka NEREGULIRANA EKSPLOATACIJA
  5. Model podataka KATASTAR MINERALNIH SIROVINA 

Informacijskim sustavom će se obuhvatiti više relevantnih dokumenata koje izdaju različiti nadležni upravni organi vezano za eksploataciju mineralnih sirovina.