Ciljevi eksploatacije mineralnih sirovina

Eksploatacija mineralnih sirovina u Županiji tradicionalna je gospodarska grana, koja po svom ukupnom utjecaju na okoliš spada u djelatnosti s velikim utjecajem na prostor i okoliš, a izvoz kamena jedna je od profitabilnijih djelatnosti u posljednjih desetak godina. Resurs mineralnih sirovina primjereno je zastupljen u Prostornom planu Istarske županije.

Radi racionalnijeg korištenja prirodnih izvora u Istarskoj županiji definirani su sljedeći ciljevi eksploatacije mineralnih sirovina:

  1. eksploataciju tehničkog kamena, kremenog pijeska i opekarske gline provoditi na što većoj udaljenosti od postojećih naselja i planiranih gospodarskih i turističkih zona;
  2. dati prednost proizvodnji arhitektonsko-građevinskog kamena i eksploataciji industrijskih mineralnih sirovina, pred proizvodnjom tehničkog kamena;
  3. razvijati metode podzemne eksploatacije;
  4. izvršiti reviziju svih koncesija na eksploatacijska polja mineralnih sirovina u cilju utvrđivanja stvarnih rezervi sirovina, metoda eksploatacije, vremena eksploatacije te postupaka sanacije nakon zatvaranja eksploatacijskih polja;
  5. utvrđivanje istražnih polja za eksploataciju mineralnih sirovina uključiti u postupak izrade prostornih planova;
  6. pokretati postupke ukidanja koncesijskih prava na eksploataciju mineralnih sirovina u svim slučajevima u kojima pravne i fizičke osobe ne izvršavaju svoje obveze prema jedinicama lokalne mouprave u smislu plaćanja Zakonom predviđenih naknada na temelju tržišne vrijednosti sirovine.