OIE (obnovljivi izvori energije) i CHP (kongeneracija)

Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo i Istarske regionalne razvojne agencije IRENA-e potiče aktivnosti vezane za povećanje i korištenje obnovljivih izvora energije i kongeneraciju (Combined Heat and Power ili CHP - postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu). Cilj je povećati udio obnovljivih izvora energije, budući da neobnovljivih ima sve manje, a njihov šteni utjecaj u posljednje vrijeme sve je izraženiji. Učinak korištenja obnovljivih izvora energije kao što su vjetar, voda, sunce i biomase očituje se u smanjenju emisije ugljičnih dioksida u atmosferi, što kao prioritet nalaže i politika Europske unije, te povećava energetsku održivost sustava i posljedično smanjuje ovisnost o uvozu energije. Istarska županija djeluje na području obnovljivih izvora energije i kongeneracije putem sljedećih projekata:

Obnovljivi izvori energije (OIE)

  • Odlagalište Košambra (bioplin)
  • Digester Brtonigla (bioplin)
  • Digester Vodnjan (bioplin)

Kogeneracija:

  • CHP Opća bolnica Pula
  • CHP Punta Umag