EE (energetska efikasnost)

Istarska županija je aktivna na području energetike, te prati sve najnovije trendove efikasnog upravljanja energijom. Kao u svijetu, tako i kod nas jedna od bitnih aktivnost na području energetike je poticanje transformacije tržišta energetski efikasnih proizvoda i usluga budući da je energetska efikasnost, odnosno smanjenje gubitaka energije, efikasna proizvodnja i korištenje energije primarna za kvalitetno iskorištenje energetskih resursa. Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije i Istarske regionalne energetske agencije koja je u vlasništvu Istarske županije radi na svim pitanjima vezanim za energetiku. Putem IRENA-e, županija će provoditi razne projekte vezane za energetsku efikasnost kao i za druga pitanja vezana za energiju. Namjera je projekte kandidirati za sredstva Europske unije, a sufinancirati će ih Istarska županija. Trenutno aktivni projekti na području energetske efikasnosti su projekti:

  • Provođenje SGE – UNDP
  • Nova Medicinska škola