SGE (sustavno gospodarenje energijom)

Sustavno gospodarenje energijom je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske efikasnosti te održivo gospodarenje resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Glavni je cilj projekta uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom (energetskog menadžmenta) u zgradama i tvrtkama u vlasništvu gradova i županija Republike Hrvatske. Projekt provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U proračunima gradova i županija značajnu stavku predstavljaju troškovi energenata (prirodni plin, loživo ulje, ogrjevno drvo, električna energija) i vode u zgradama koje su u njihovom vlasništvu ili pod upravom. Programom SGE gradovi i županije optimiziraju i smanjuju potrošnju energije poboljšanjem energetske efikasnosti, a time se ostvaruju izravne financijske uštede i smanjuje štetan utjecaj na okoliš.

Svjetska su iskustva pokazala da se uspostavom SGE-a za 10 do 15% smanjuje ukupan godišnji trošak za energiju. Ako se pretpostavi da ukupni godišnji troškovi za grad srednje veličine (oko 50 000 stanovnika) iznose 10.000.000 kn, tada se uvođenjem SGE-a može uštedjeti i do 1.500.000 kn.