Upravni odjel za turizam obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga:

- provodi, prati i koordinira aktivnosti u okviru Master plana razvoja turizma Istre;
- potiče, provodi i koordinira provedbu selektivnih oblika turizma i razvojnih projekata kao što su ruralni i kulturni turizam, cikloturizam, outdoor i aktivni turizam itd.
- potiče održivi razvoj i podizanje kvalitete turističkih proizvoda, turističkih manifestacija i javne turističke infrastrukture s akcentom na turistički manje razvijena područja Istre;
- potiče diversifikaciju i podizanje kvalitete privatnog smještaja u Istri;
- prati i koordinira aktivnosti u okviru Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istri;
- potiče stvaranje novih motiva dolaska u Istru kroz razvoj top manifestacija;
- potiče, provodi i koordinira održavanje, opremanje i razvoj Parenzane;
- usmjerava aktivnosti na izradi Sustava poticaja kvalitete;
- pruža logističku i savjetodavnu potporu, edukaciju i praćenje gospodarskih subjekata iz turističkog sektora u svim vidovima novih i postojećih razvojnih turističkih projekata;
- promovira razvojne turističke projekte (sajmovi, tiskovne konferencije, prezentacije, internet, e-mailing);
- provodi organizacijske promjene radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom;
- izvješćuje Skupštinu Istarske županije, nadležna tijela vlasti i javnost o stanju u djelatnosti, te obavlja savjetodavnu pomoć i komunikaciju (horizontalno i vertikalno);
- kandidira, prati i koordinira provedbu turističkih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova

Upravni odjel za turizam obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom:

1) upravne poslove prvog stupnja i druge stručni poslove, koji se odnose na:

- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče.
- 2) i druge poslove iz područja djelatnosti koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom