Ustrojstvo

Istarska je županija utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kao  jedna od 20 hrvatskih županija.

Konstituirajuća  sjednica Županijske skupštine Županije Istarske održana je 16. travnja 1993. godine u Pazinu.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 106/03), županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa.

Istarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

 • školstvo
 • zdravstvo
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • gospodarski razvoj
 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine, donijela je odluku o proglašenju Dana Istarske županije, koji će se obilježavati i slaviti 25. rujna.

25. rujan ima svoje utemeljenje i izniman povijesni značaj, jer su tog dana, 1943. godine, predstavnici hrvatskog i talijanskog naroda na Istarskom saboru u Pazinu potvrdili odluku NOO Istre od 13. rujna 1943.  o potpunom odcjepljenju Istre  od Italije i njezinom priključenju  Hrvatskoj.

Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine donosi STATUT ISTARSKE ŽUPANIJE. Županijska je skupština, na sjednici održanoj 23. rujna 2002. godine donijela odluku o proglašenju Dana Istarskog statuta - la Giornata dello Statuto istriano, koji će se u Istarskoj županiji obilježavati i slaviti 30. ožujka.

 U uvodnom je dijelu Statuta istaknuto:

 • ISTRA je višeetnička, višekulturna i višejezična zajednica u kojoj se priznaje i štiti slobodno izjašnjavanje građana i čuva dostojanstvo pojedinca
 • ISTRA je područje gdje svaki građanin ili zajednica uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i samosvijesti
 • ISTRA je područje čiji su  građani i prije drugog svjetskog rata pružili otpor fašizmu, te se masovno svrstali uz antifašističku koaliciju, protiv sila koje su prijetile da pogaze principe slobode, jednakosti i ravnopravnosti naroda i građana
 • ISTRA je područje iz kojeg su egzodusi autohtonog stanovništva poticani pritiscima izvana prijetili gubitku njezinog identiteta
 • ISTRA je područje u kojem građani koji pripadaju različitim društvenim, etničkim i vjerskim zajednicama imaju pravo da sudjeluju u regionalnim i lokalnim poslovima
 • ISTRA  je područje koje poštujući jedinstvo i nedjeljivost Republike Hrvatske, a posebno nepovredivost njezinih granica, teži regionalnoj samoupravi i transgraničnoj suradnji

Administrativno je Istarska županija podijeljena na 41 teritorijalnih jedinica lokalne samouprave - na 10 gradova i 31 općina.

 • Gradovi su: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan
 • Općine su: Bale, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir - Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar i Žminj

Sjedište Istarske županije i Skupštine Istarske županije je u Pazinu

Svečane sjednice Skupštine, u pravilu, se održavaju u Istarskoj sabornici - Dieta istriana u Poreču