Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Adresa:  Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, pp 40  (pogledaj mapu)
Tel:       052/351-651
Faks:     052/351-687
e-mailpoljoprivreda.fond@istra-istria.hr
Voditelj: Mladen Milohanić, dipl.ing.agroekonomije

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (u daljnjem tekstu FOND) konstituiran je Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine (Službene novine Istarske županije  br. 4/95) s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog financiranja (kreditiranja) agrara kao strategijske gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske.

Svrha njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta.

Dosadašnja aktivnost Fonda - opširnije.

Kreditne linije s uvjetima kreditiranja ("INFO")

Obrasci za podnošenje zahtjeva (Obrasci)

Pravilnik o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre