Obavijesti

06.05.2020.Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2020. godinu

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne...

06.05.2020.Objavljena je konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

    Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija...

17.04.2020.Produljenje Javne rasprave o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I 351-03/18-08/12; URBROJ: 517-03-1-2-20-45 od 14. travnja 2020. godine,...

14.04.2020.Objavljena je Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županije za akademsku godinu 2019./2020.Privremena bodovna lista (analitički podaci sa „šiframa“...

06.04.2020.Rješenje o osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Premantura, u svrhu pokretanja budućeg postupka nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva "Albanež d.o.o.", Pomer 1, Pomer...

30.03.2020.Produljen rok za prijavu projekata na godišnji poziv Saveza Alpe-Jadran do 31. svibnja 2020.

Obzirom na trenutnu situaciju vezano uz pandemiju novog koronavirusa, Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran odlučio je produljiti trenutno otvoreni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog...

27.03.2020.Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020

Objavljena je Izmjena Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

26.03.2020.Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2020./2021.

Zamjenik Župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 03. ožujka 2020. godine donio je Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske...

25.03.2020.Buzet - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta

Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta ( u...

24.03.2020.Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Obavijest u svezi dostavljanja nekih dokaza uz prijavu na objavljen Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. možete...

Prikazani rezultati od 61 do 70 od ukupno 744


<< Prva < Prethodna 51-60 61-70 71-80 Sljedeća > Posljednja >>