Akti Župana

04.10.2010.Akti župana - 22.09.2010.

Prijedlog Zaključka o donaciji financijskih sredstava za sanaciju štete na novoj sportskoj dvorani u Novigradu,Prijedlog Zaključka o dodjeli financijske pomoći socijalno ugroženim od poplava na...

22.09.2010.Akti župana - 17.09.2010.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 o obavljanju radova redovnog održavnja i zaštite  županijskih i lokalnih...

20.09.2010.Akti župana - 03.09.2010.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2010. godinu,Prijedlog Zaključka za uvrštenje Poduzetničke zone Mazurija u...

20.08.2010.Akti župana - 09.08.2010.

Prijedlog Odluke o početku pregovaračkog  postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova u Učeničkom domu Pula, Prijedlog Odluke o odabiru ponude za opskrbu električnom...

03.08.2010.Akti župana - 28.07.2010.

Zaključak za uvrštenje Poduzetničke zone Kukci u Gradu Poreču u Dugoročni program razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji,Zaključak za uvrštenje Poduzetničke zone Baderna u Gradu Poreču u...

22.07.2010.Akti župana - 19.07.2010.

Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta fazne sanacije sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina Valture,Prijedlog Zaključka i isplati...

14.07.2010.Akti župana - 06.07.2010.

Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2009. godinu,Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2009. godini,Prijedlog...

07.07.2010.Akti župana - 21.06.2010.

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za  izvođenje radova na rekonstrukciji i uređenju prostora u zgradi naziva „Admiralitet“ u Puli

07.07.2010.Akti župana - 16.06.2010.

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka za potrebe Istarske županije za 2010.

11.06.2010.Akti župana - 08.06.2010.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2010. godini,Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave – usluga programiranja programske opreme, temeljem...

Prikazani rezultati od 171 do 180 od ukupno 211


<< Prva < Prethodna 161-170 171-180 181-190 Sljedeća > Posljednja >>