Akti Župana

03.08.2020.Akti župana - srpanj 2020.

Odluka o odabiru ponude za nabavu radova Sanacije onečišćenja u Raškom zaljevuPrve izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2020. godinuRješenje o imenovanju...

08.07.2020.Akti župana - lipanj 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga privatne zaštite, odnosno tjelesne i tehničke zaštite osoba i objektaOdluka o odabiru...

04.06.2020.Akti župana - svibanj 2020.

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u...

15.05.2020.Akti župana - travanj 2020.

Prijedlog člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode BuzetIspravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske...

03.04.2020.Akti župana - ožujak 2020.

Zaključak o listi kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssey za 2020. i 2021. godinuOdluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu...

10.03.2020.Akti župana - veljača 2020.

Zaključak o sufinanciranju marketinških uslugaOdluka o imenovanju Stožera zdravstva Istarske županije za Coronavirus 2019-nCoVOdluka o poništenju postupka jednostavne nabave za REI II - Usluga...

06.02.2020.Akti župana - siječanj 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“...

07.01.2020.Akti župana - prosinac 2019.

Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2020. godinuProgram rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2020. godinu, Program rada Upravnog odjela za...

06.12.2019.Akti župana - studeni 2019.

Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini za domove za starije osobeOdluka o...

07.11.2019.Akti župana - listopad 2019.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja – Molo CarboneRješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 211


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>