06.05.09. u 11:30

105. sjednica Poglavarstva

105. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je u ponedjeljak, 04. svibnja 2009. godine s početkom u 13:00 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali