06.05.09. u 11:10

104. sjednica Poglavarstva

104. sjednica Poglavarstva Istarske županije održana je utorak, 28. travnja 2009. godine s početkom u 10:00 sati - telefonskim putem

Poziv, dnevni red i materijali