Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije (2008.-2013.)

Istarska županija prepoznala je potrebu izrade vlastitog programa ruralnog razvoja sukladno sustavu planiranja razvitka kakav se primjenjuje u EU, te je stoga odlučila pokrenuti projekt pod nazivom „Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije (2008.-2013.)“ kao strateško plansko-programski dokument za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem poljoprivrede, ribarstva i ruralnih područja Istarske županije s ciljem unapređenja svekolikog razvoja.

Glavni nositelj projekta Strateškog programa razvoja ruralnog područja Istarske županije (2008.-2013.) je AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre, d.o.o. Pazin, te Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije. Koncem 2005. godine potpisan je Ugovor sa Agronomskim Fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za izradu Programa.

Izrada programa provedena je u suradnji s Regijom TOSCANA (Čl. 7. Zakona 84/01) kroz  Integrirani operativni program «Podrška lokalnim vlastima u ruralnom razvoju, prostornom uređenju, te u aktivnijem razvoju ekonomije i interkulturalnih djelatnosti  na  Balkanu». U izradi su sudjelovali Agencija za ruralni razvoj Toscane (ARSIA), Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Pisi, te nevladina udruga Jedinstvo i suradnja za razvoj društva (UCODEP).

AZRRI je na području Istarske županije formirao radne timove buduće lokalne akcijske grupe (LAG) na kojima je u izradi programa sudjelovalo više stotina zainteresiranih sudionika za strateško planiranje ruralnog razvoja Istarske županije.

Kroz izradu navedenog „Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije (2008.-2013.)“ po prvi puta u Republici Hrvatskoj korišten je LEADER pristup po kojemu se moraju izrađivati svi strateški programi ruralnog razvoja u zemljama EU. Na taj način su u Istarskoj županiji stvorene pretpostavke za kontinuirano praćenje razvoja ruralnog prostora Istarske županije, te mogućnosti za kvalitetno korištenje predpristupnih, a kasnije i strukturnih fondova EU.

„Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije (2008.-2013.)“ je postao važeći dokument prihvaćanjem na Skupštini Istarske županije dana 06.travnja 2009.g. (Službene novine IŽ br. 04/09).