Nadopuna dnevnog reda 106. sjednice Poglavarstva

Na samoj sjednici dnevni red je nadopunjen točkama:

16.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Istarske županije za 2009. godinu,

17. Zaključak o isplati troškovima lokalnih izbora i izbora za članove predstavničkih i izvršnog tijela jedinica područne (regionalne) samouprave 2009. godine,

18. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu motornog benzina,

19. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2009. godini,

20. Prijedlog Zaključka o dodjeli financijskih sredstava Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u okviru međunarodnog projekta I.C.E. - Istria Communicating Europe,

21. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju IV. Međunarodnog sajma ribarstva i ribarske opreme u Republici Hrvatskoj "CROFISH" Umag 2009. godine