REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/55
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 28. travnja 2009.

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

SAZIVAM
104. sjednicu Poglavarstva Istarske županije (telefonska)

za utorak, 28. travnja 2009. godine
s početkom u 10,00 sati – telefonskim putem

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnih vijeća Istarskih domova zdravlja i Istarskih ljekarni o zamjeni nekretnina između zdravstvenih ustanova Istarski domova zdravlja i Istarske ljekarne.

 

Napomena:   

Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.