blackboard assignment literary analysis essay poem i forgot to do my homework in japanese purchase a powerpoint presentation facilities management business plan why should marijuana be legalized essay hypothesis research paper tfk homework helper book report research papers on vlsi design

Stanje okoliša

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

U cilju poznavanja stanja sastavnih dijelova okoliša neophodno je uspostaviti sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu ili uspostaviti AKTIVNU ZAŠTITU.

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, mogućnost brzih i pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša.

Na području Istre se sustavno prati kakvoća zraka, voda i mora od početka osamdesetih godina.

Istarska županija se aktivno uključila u sufinanciranje programa praćenja od 1996. godine.