REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/22
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pazin, 24. ožujka 2009. 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

 SAZIVAM
101. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 26. ožujka 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u prostorima
Grada Rovinja - Rovigno
Trg Matteotti 2

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o Županijskoj bazi projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora,

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Instituta za međuregionalnu suradnju i europske integracije,

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o radu Jadranske euroregije,

4.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima kandidiranim na programe Europske unije tijekom 2008. godine:

a) Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska/ IPA CBC Slovenia - Croatia 2007 – 2013,
b) Transnacionalni program za jugoistočnu Europu/ Transnational Cooperation Programme South East Europe (SEE),
c) Program Europa za građane/ Europe for citizens' Programme,
d) Transnacionalni program Mediteran/ Transnational Mediterranean Programme (MED).

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima odobrenim za financiranje u 2008. godini čija je implementacija u tijeku:

a) PRO. V.I.C. - Promotion and Valorisation of Istrian Cattle/ Promocija i  valorizacija istarskog goveda,
b) R.E.D.D. H.I.L.L. - Rural and Economic Development of a  Disadvantaged Historical Istrian Locality/ Ruralni i ekonomski razvoj nerazvijenog povijesnog istarskog lokaliteta,
c) MET.R.IS - Research Centre for Metal Industry in Istrian County/  Istraživački centar za metalnu industriju u Istarskoj županiji
d) I.C.E. – Istria Communicating Europe,
e) ALL.4.EU: CITIZENS FOR EUROPE,
f) FORÊT MODÈLE - Coordination of regional policies for the forest with  the help of a new governance instrument : the "model forest"
g) PROTECT - An Integrated European Model to Protect the Mediterranean Forests from Fire.

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o projektima financiranim temeljem Regionalnog zakona 15/94 Regije Veneto,

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o realizaciji programa SEENET II. - Rebuilding the Bridges of Dialogue and Cooperation in South-eastern European Countries/ Izgraditi mostove dijaloga i suradnje u jugoistočnoj Europi,

8. Provedba Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu:

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir kandidata u postupku provedbe Programa edukacije i stručnog usavršavanja u Uredu Istarske županije u Bruxellesu,
b) Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prijem dva stažista u Ured Istarske županije u Bruxellesu u 2009. godini. 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o realizaciji programa Eurodyssée u 2008. godini,

Nakon završetka sjednice Poglavarstva, predviđeno je razgledavanje materijala nastalih implementacijom projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih izvora (Centro di ricerche storice, Muzej Batana, Zbirka starih majstora muzeja u Rovinju).

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.