REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 021-04/09-01/39
Urbroj: 2163/1-01/8-09-1
Pazin, 11. ožujka 2009. 

Na temelju članka 64. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06)

 SAZIVAM
100. sjednicu Poglavarstva Istarske županije

za utorak, 17. ožujka 2009. godine
s početkom u 11,00 sati u vijećnici
GRADA VODNJANA (II kat)
Trgovačka 2, Vodnjan

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1. Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. (studija),

2. Analiza ekonomske efikasnosti proizvođača mlijeka i pretpostavke održivog razvoja proizvodnje mlijeka u Istarskoj županiji (studija), 

3. Model kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županiji – Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za period 1995. – 2008. godine, 

4. Program podizanja dugogodišnjih nasada u Istarskoj županiji – Izvješće o realizaciji programa, model sufinanciranja i koncepcija provedbe programa do 2020. godine.

Nakon sjednice, članovi Županijskog poglavarstva i gosti obići će: 

1. Novu uljaru San Lorenzo Olive – ulica 1. maja bb Vodnjan,
2. Braća Belci i sinovi – degustaciona sala Meloto, ulica San Rocco 22b Vodnjan.   

Završetak se predviđa u 13,00 sati.

Napomena:  
Molimo Vas da svoj izostanak opravdate na  tel. 372-105 ili 600-173.

 

Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.