master thesis low power sram dissertation help ireland books custom essays writing help how can i write good essay define reflective essay college admission essay education professional writer services
17.12.19. u 09:16

Potpisani Sporazumi o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabrizio Radin prisustvovao je jučer, u Koprivnici, na 7. sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima gradova i udruge općina u RH, te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskom saboru. Razgovaralo se o aktualnim pitanjima, poput četvrtog kruga poreznog rasterećenja, predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije i statusa pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030.

Nakon sastanka potpisani su Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. Sporazume o preuzimanju poslova ureda državne uprave sa svakim županom pojedinačno potpisao je ministar uprave Ivan Malenica, a u ime Istarske županije Sporazum je potpisao župan Radin.