psychology essay writing essay help for college application buy my essay online dissertation consultant reviews resume writing service cost research papers on corporate social responsibility pj pinchbecks homework helper
18.02.20. u 12:57

Rješenje o provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, označene kao k.č. br. 2491 (2791/2), k.o. Novigrad, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09) i članka 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine”, br. 74/14, 69/17 i 98/19), povodom prijedloga trgovačkog društva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, zastupano po zaposlenici Tatjani Drageljević, mag.iur., u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novigrad, u svrhu pokretanja postupka potpunog izvlaštenja radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D75 dionica Novigrad – St. Rozelo, donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)