essay on can we buy happiness with money business continuity plan document help with my math homework divers resume search of capsized cruise ship cheapest essay writing service uk causal argument essay topics essay help scholarship writing dissertation service uk marketing distributed databases thesis bc pnp business succession plan buyout
18.02.20. u 12:57

Rješenje o provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, označene kao k.č. br. 2491 (2791/2), k.o. Novigrad, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09) i članka 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine”, br. 74/14, 69/17 i 98/19), povodom prijedloga trgovačkog društva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, zastupano po zaposlenici Tatjani Drageljević, mag.iur., u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novigrad, u svrhu pokretanja postupka potpunog izvlaštenja radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D75 dionica Novigrad – St. Rozelo, donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)