28.09.20. u 10:18

Završetak EU projekta FIRECE – Inovativni financijski instrumenti za prelazak srednjoeuropske industrije na niskougljične izvore energije

Cilj FIRECE projekta kojeg je IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija provodila u sklopu Interreg Central Europe programa bilo je poboljšanje kapaciteta javnog sektora i povezanih subjekata odgovornih za planiranje teritorijalno utemeljenih nisko-ugljičnih strategija u okviru energetskih planova i poticanje nisko-ugljične energetske tranzicije razradom inovativnih financijskih instrumenata za financiranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, prvenstveno od strane malih i srednjih poduzeća.

IRENA je stoga organizirala završnu konferenciju na kojoj su predstavljeni glavni rezultati projekta kao i sljedeći koraci koji će doprinijeti kapitalizaciji ostvarenih rezultata i transferu stečenog znanja nakon trogodišnje provedbe projekta, sufinanciranog s 85% sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Viši stručni suradnik IRENA-e Andrea Poldrugovac u svom je izlaganju istaknuo kako je IRENA tijekom trogodišnjeg trajanja projekta FIRECE istražila dostupne mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj s naglaskom na investicije u obnovljive izvore energije i energetske obnove, održane su radionice za koordinatore i provoditelje energetskih planova kao i za financijske posrednike koji pružaju mogućnosti financiranja investicija u obnovljive izvore energije te je u sklopu edukacijskih aktivnosti izrađena on-line platforma s edukacijskim materijalima podijeljenih u 5 kategorija: EU energetska politika i ciljevi, upravljanje energetskim planovima, razvijanje (inovativnih) financijskih instrumenata, praćenje utjecaja javnih ulaganja te kako poticati mala i srednja poduzeća da investiraju u energetski učinkovite izvore energije.

Kao jedan od glavnih rezultata projekta izrađena je Ex-Ante procjena provođenja financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za područje Istarske Županije u programskom razdoblju 2021-2027. Predmetna Ex-Ante procjena izrađena je u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem pružanja objektivne i neovisne procjene mogućnosti implementacije inovativnog financijskog instrumenta za poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, čiji bi krajnji korisnici bili istarski poduzetnici i obrtnici. Kao rezultat procjene kreiran je financijski model koji predstavlja hibrid klasičnog financijskog instrumenta u formi kredita s niskim kamatnim stopama i bespovratnih sredstava. Konzervativno se procjenjuje da bi se zahvaljujući predloženom modelu financiranja, provedbe i upravljanja, u narednom programskom razdoblju na području Istarske županije realiziralo više od tri stotine investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, ukupne investicijske vrijednosti u iznosu većem od 147 milijuna kuna. Korištenje predloženog inovativnog financijskog instrumenta, u značajnoj bi mjeri doprinijelo povećanju apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske i posljedično ostvarenju županijskih, nacionalnih i europskih ekonomskih, energetskih, klimatskih i okolišnih ciljeva.

Konferencija je zaključena zahvalom svim partnerima i dionicima koji su sudjelovali u aktivnostima projekta sa željom da će se rezultati projekta FIRECE koristiti i kapitalizirati u narednom periodu na radost svih kojih su sudjelovali u pripremi i provedbi projekta