big y homework helper write my essay services buy essays cheap online service report writing help sample cover letter for business plan hazard city assignments in applied geology help essays about matchmaking in emma in this assignment
17.12.19. u 09:16

Potpisani Sporazumi o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabrizio Radin prisustvovao je jučer, u Koprivnici, na 7. sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima gradova i udruge općina u RH, te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskom saboru. Razgovaralo se o aktualnim pitanjima, poput četvrtog kruga poreznog rasterećenja, predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije i statusa pripreme Nacionalne razvojne strategije 2030.

Nakon sastanka potpisani su Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama. Sporazume o preuzimanju poslova ureda državne uprave sa svakim županom pojedinačno potpisao je ministar uprave Ivan Malenica, a u ime Istarske županije Sporazum je potpisao župan Radin.