quality essay writing services online essay help writing essay introductions best college admissions essay 10 steps can you do my assigment short business plan sample buy dissertation proquest deed of trust with assignment of rents cv writing service rotherham research paper topics for political science
08.01.20. u 12:04

Istarska županija od 01. siječnja 2020. godine preuzela obavljanje povjerenih poslova Ureda državne uprave

Temeljem članka 67. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/2019), posebnih zakona i Sporazuma sklopljenog dana 16. prosinca 2019. godine između Ministarstva uprave i Istarske županije od 01. siječnja 2020. godine, poslovi državne uprave koje je do tada obavljao Ured državne uprave u Istarskoj županiji povjeravaju se Istarskoj županiji.

Povjerene poslove državne uprave obavljat će nadležna upravna tijela Istarske županije, sukladno nadležnostima utvrđenim Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 26/19).

Poslovi iz samoupravnog djelokruga obavljat će se, kao i do sada, u nadležnim upravnim tijelima Istarske županije , a povjereni poslovi državne uprave obavljat će se, osim u sjedištima upravnih tijela županije, i na izdvojenim mjestima rada (na lokacijama dosadašnjih Ispostava) , kako slijedi:

1. u gradu Buje-Buie, Trg J. B. Tita 6 - Obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje gradova Buje-Buie, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općina Brtonigla –Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole,

2. u gradu Buzetu,  II. istarske brigade 11 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Buzeta i općine Lanišće,

3. u gradu Labinu, Titov trg 11- obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Labina te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja,

4. u gradu Pazinu, M. B. Rašana 2/1 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture, te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Pazina, te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, te za Županiju poslovi održivog razvoja u oblasti pomorstva, pometa i infrastrukture,

5. u gradu Poreču - Parenzo,  Obala M.Tita 4 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Poreča-Parenzo i općina Kaštelir Labinci – Castelliere-S. Domenica, Sveti Lovreč, Visnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera, Tar- Vabriga-Torre – Abrega i Funtana – Fontane.

6. u gradu Pula – Pola, Splitska 14 - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture za područje gradova Pula-Pola i Vodnjan-Dignano, te općina Barban, Fažana – Fasana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

7. u gradu Rovinju – Rovigno, Istarska 13 a - obavljaju se upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Županije i povjereni poslovi državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, gospodarstva, turizma, obrazovanja, sporta i tehničke kulture te opće uprave i imovinsko-pravnih poslova za područje grada Rovinj – Rovigno te općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

8. u gradu Umagu-Umago, J.B. Tita 2 - obavljaju se povjereni poslovi državne uprave iz područja gospodarstva i turizma za područje gradova Buje-Buie, Novigrad- Cittanova, Umag-Umago, te općine Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole te poslovi matičarstva za područje grada Umaga – Umago.

9. Poslovi iz područja matičarstva obavljaju se unutar Upravnog odjela za opće i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Pula-Pola u matičnim uredima Buje-Buie, Umag-Umago, Novigrad-Cittanova, Buzet, Labin, Pazin, Potpićan, Poreč-Parenzo, Rovinj-Rovigno i Vodnjan – Dignano sa pripadajućim matičnim područjima uređenim Uredbom o područjima matičnih ureda.

Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr, a do daljnjega i na  mrežnoj stranici  www.udu-istra.hr