essay writer magic essay help someone college essays ivy league cover letter for a phd application dissertation introduction examples multiplication homework sheets
21.11.19. u 15:25

Održane prve fokus grupe o izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala za Istarsku županiju 2021.-2027.

U prostorijama Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, jučer i danas, održane su prve fokus grupe koje su se odnosile na postupak prikupljanja informacija, a vezano za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala za Istarsku županiju 2021. - 2027. g. Fokus grupe pokrivale su teme zapošljavanja s naglaskom na sektor turizma općenito te zapošljavanja koja su usko vezana uz sektor „Outdoor turizma“, kao i u sektoru kulture, kulturnog turizma te kulturnih i kreativnih industrija. Isto tako, u Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijska komora Pula, održana je fokus grupa koja se odnosila na temu zapošljavanja u IT sektoru.

Fokusne grupe vodila je tvrtka Karzen i Karzen koja je izrađivač Strategije razvoja ljudskih potencijala za Istarsku županiju 2021. - 2027. g.

Cilj provedenih fokusnih grupe bio je da se  kroz vođeni razgovor s relevantnim predstavnicima navedenih sektora odgovori na neka od bitnih pitanja vezana uz problematiku razvoja novih djelatnosti, obrazovanja i zapošljavanja kvalitetnog kadra. Pitanja su se odnosila na razne izazove s kojima se djelatnici, poslodavci, javna administracija i ostali dionici susreću od trenutnog načina zapošljavanja, privlačenja kvalitetnog kadra, rješavanja problema deficitarnih zanimanja pa do potrebe za sustavnom analizom potreba poslodavaca te adekvatnom prilagodbom obrazovnih programa. Fokusnim grupama su osim predstavnika vodećih istarskih hotelskih kuća i putničkih agencija, prisustvovali i ključne institucije poput  Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Obrtnička komora Istarske županije i ostali. Na jednoj od radionica sudjelovali su i studenti s Fakulteta ekonomije i turizma.

Na fokusnim grupama bilo je riječi o „outdoor turizmu“ kao jednoj od najbrže rastućih grana turizma. Pitanja su se odnosila na način provedbe sustavne analize ovog sektora do otvaranja mogućnosti zapošljavanja, pokretanje edukativnih programa (npr. edukacija biciklističkih vodiča pokrenula je niz mogućnosti zapošljavanja), definiranje potreba za kadrovima i djelatnostima, zakonskom regulativom te drugim pitanjima vezanim uz jačanje svijesti o važnosti „outdoor turizma“.

Neki od zaključka diskusije odnosili su se na potrebu pokretanja paketa mjera i omogućavanja većih povlastica lokalnim radnicima kroz razvijanje smještajnih kapaciteta, prilagodbu radnog vremena, osposobljavanje vrtića u ljetnoj sezoni za djecu sezonaca te drugim poticajnim mjerama za poslodavce.

U sljedećoj fazi izrade SRLJP IŽ, rezultati svih fokusnih grupa koje će se odnositi i na ostale sektore bit će osnova za definiranje strateških smjernica u suradnji s ključnim predstavnicima pojedinih sektora, ali s jakim naglaskom na međusektorsko i međudisciplinarno povezivanje.

Održavanje sljedećih fokus grupa koje će uključivati relevantne dionike iz ostalih sektora, planirane su za  prosinac 2019. te za veljaču 2020. godine.