how to write a college application essay wikihow craft of the writer past papers college application essay writing service introduction essay writing services illegal help paper creative writing salary executive resume business disaster plan
18.02.20. u 12:57

Rješenje o provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, označene kao k.č. br. 2491 (2791/2), k.o. Novigrad, ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć na temelju članka 59. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine”, br. 47/09) i članka 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine”, br. 74/14, 69/17 i 98/19), povodom prijedloga trgovačkog društva HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, Poslovna jedinica Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, zastupano po zaposlenici Tatjani Drageljević, mag.iur., u upravnoj stvari osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Novigrad, u svrhu pokretanja postupka potpunog izvlaštenja radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – državna cesta D75 dionica Novigrad – St. Rozelo, donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)