30.12.09. u 14:48

Akti župana - 29.12.2009.

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu,
 2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije,
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Pravilnika o unutarnjem ustroju Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,
 4. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 5. Rješenje kojim se utvrđuju brojčane oznake upravnih tijela za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije,
 6.  
  a) Prijedlog Zaključka o odobravanju daljnje isplate stipendije studentu Mateju Podgornik iz Pule,
  b) Prijedlog Zaključka o odobravanju daljnje isplate stipendije studentici Ani Tumpić iz Žminja,
  c) Prijedlog Zaključka o odobravanju daljnje isplate stipendije studentu Paolu Starčić iz Gračišća,
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog rješenja melioracije i navodnjavanja poljoprivrednih površina Labinštine,
 8. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u studenom 2009. godine,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o obavljanju radova redovnog održavnja i zaštite županijskih i lokalnih cesta  na  području  Istarske  županije za razdoblje od 01. siječnja 2010.  godine  do  31. prosinca 2010 godine 
 10. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju opremanja i rekonstrukcije objekta za rasijecanje i preradu mesa divljači u okviru AZRRI d.o.o. Pazin
 11. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Programa razvoja lovstva i lovne kinologije u Istarskoj županiji za 2009. godinu
 12. Prijedlog Zaključka o isplati namjenskih sredstava "Fondu za unapređenje i razvoj lovstva" Lovačkom savezu Istarske županije za 2009. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova organizacije tečaja za edukaciju senzorskih analitičara za suhomesnate proizvode u Istarskoj županiji - nastavak Projekta AMAMO
 14. Prijedlog Zaključka o uključivanju Upravnih odjela i Agencija IŽ  u izradu Izmjena i dopuna  Prostornog plana Istarske županije (sustavne izmjene i dopune)
 15. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju uređenja nove Zdravstvene stanice u Barbanu
 16. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje HS Kokoti i asfaltiranje cesta na području Općine Raša
 17. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,  ribarstvo i vodoprivredu za 2010. godinu,
 18. Program rada  "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2010. godinu
 19. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave radova sanacije sanitarnih čvorova u Učeničkom domu Pula
 20. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova sanacije krova u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula
 21. Prijedlog Zaključka o odobrenju plaćanja računa tvrtki IES CO d.o.o. za projektiranje, razvoj, inženjering i usluge iz Pule, Sv.Teodora 2,
 22.  
  a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.3106 k.o. Rovinj, k. č. br.894/Z, u vlasništvu Kalačić Vlade iz Rovinja  Driovier 33 (sada M.Garbin 1),
  b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisanu u zk.ul.br.512 k.o. Rovinj, k. č. br.1534/Z; zk.ul.br.2059 k.o. Rovinj, k. č. br.1532/Z  i zk.ul.br.4957 k.o. Rovinj, k. č. br.3422/Z, sve u vlasništvu Gianfranca Bercan iz Rovinja, Sarižol bb
 23. Prijedlog Zaključka o donaciji opreme
  a) Antonu Živković iz Pule,
  b) Domu za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom Pula,
  c) Ministarstvu unutarnjih poslova Policijskoj upravi Istarskoj,
  d) Uredu državne uprave Istarske županije
  e) Gradu Buje i Gradu Umag
  f) Gradskom društvu Crvenog križa Pazin
 24. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje lovno-tehničkih objekata u zajedničkom lovištu LU "FAZAN" Kaštelir-Vižinada
 25. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju rekonstrukcije i opremanja lovačke streljane Bužinija-Novigrad  

Akt župana - (upućen prema Skupštini IŽ) 

 1. Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj kojom se prihvaća prijedlog Ugovora o darovanju između Savli Marie i Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj,