17.12.09. u 18:44

Akti župana - 16.12.2009.

  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade izrade Projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe Labinci