15.12.09. u 17:57

Akti župana - 11.12.2009.

  1. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2010. godinu,
  2. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2010. godinu